Chính Sách Bảo Mật của HC01 Shop: Đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

HC01 Shop cam kết đặt sự tin tưởng và sự bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng và chúng tôi đưa ra Chính Sách Bảo Mật nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng mà chúng tôi tuân thủ:

1. Thu thập thông tin cá nhân:
HC01 Shop chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và liên quan đến quá trình mua hàng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân mà không được phép hoặc không cần thiết.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân:
Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, mất mát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân.

3. Sử dụng thông tin cá nhân:
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể mà khách hàng đã cung cấp hoặc đồng ý. Điều này bao gồm việc xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, thông báo về các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc khuyến mãi, và nâng cao trải nghiệm mua hàng của khách hàng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.

4. Quyền riêng tư và lựa chọn:
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của khách hàng. Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Nếu khách hàng muốn cập nhật hoặc rút lại sự đồng ý của mình về việc nhận thông tin từ chúng tôi, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ khách hàng.

5. Đảm bảo an toàn thông tin trực tuyến:
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin trực tuyến của khách hàng. Chúng tôi sử dụng giao thức bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa dữ liệu khi khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến. Chúng tôi cũng không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán cá nhân của khách hàng.

Chính Sách Bảo Mật của HC01 Shop thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo mọi thông tin cá nhân được bảo mật và sử dụng một cách an toàn, nhằm tạo ra một môi trường mua hàng đáng tin cậy và tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.